254. Os sphenoidale :

255. Na alae majores ossis sphenoidalis sú viditeľné tieto útvary :

256. Os occipitale :

257. Os frontale :

258. Os temporale :

262. Fossa cerebri media :

263. Tuberculum pharyngeum :

264. Os parietale :

265. Canalis condylaris :

266. Fissura orbitalis superior :

270. Calvaria ( calva,lebečná klenba ) :

271. Fossa cranii posterior :

272. Na os temporale zo strany basis cranii externa môžme vidieť tieto útvary :

273. Otvory a kanály na os sphenoidale :

274. Veľké krídla klinovej kosti majú tieto plochy :

Dokončené?

Narazili ste na koniec testu! Dobrá práca!