212.Interfalangový kĺb je kĺb typu:

213.Zosilnenie po stranách kĺbu (ligamenta collateralia) je v tomto kĺbe:

214.Ligamentum deltoideum sa nachádza v:

215.Ligamentum bifurcatum:

216.Rozsah abdukcie ramena obmedzuje poloha tohto ligamenta:

217.Ligamentum conoideum je súčasťou:

218. Štruktúry na lopatke :

219. Na distálnom konci humeru môžeme nájsť :

220. Femur :

221. Fibula :

222. Articulatio sternoclavicularis :

223. Pohyby v articulatio radiocarpalis :

224. Articulatio coxae :

225. Articulatio genus :

226. K ligamentám ,ktoré dotvárajú panvu patria :

227. Možné pohyby v articulatio genus :

228. Articulatio talocruralis :

251. Symphysis :

252. Articulatio coxae :

253. Articulatio genus :

267. Členkový kĺb (articulatio talocruralis) :

268. Articulatio genus :

269. Articulatio Lisfranci (Lisfrankov kĺb) :

Dokončené?

Narazili ste na koniec testu! Dobrá práca!