192.Kĺby hornej končatiny

193.Väzy panvy:

194.articulatio coxae:

195.articulatio genus:

196.articulatio genus:

197.Kĺby:

198.Kĺby:

199.Kĺby:

200.Spojenia kostí:

201.Spojenia kostí:

202.Každý kĺb má tieto zložky:

203.Articulationes:

204.Articulatio trochlearis:

205.Amphiarthrosis:

206.Príklad articulatio composita:

207.Articulatio humeri

208.Spojenia chrbtice

209.Articulatio genus

210.Spojenia hornej končatiny

211.Karpometakarpový kĺb palca parí k tomuto typu kĺbu:

Dokončené?

Narazili ste na koniec testu! Dobrá práca!