151. articulatio genus

152.spojenia chrbtice

153. kraniovertebrálne spojenia

154. articulatio sternoclavicularis

155. articulatio humeri

156. articulatio genus

157. spojenia chrbtice

158. kraniovertebrálne spojenia

159. spojenia cingulum membri superioris

160. articulatio humeri

161. articulatio genus

162. spojenia chrbtice

163. kraniovertebrálne spojenia

164. spojenia hruníka

165.articulatio humeri

166. kĺby dolnej končatiny

167.Medzi krátke väzy chrbtice patria:

168.Kraniovertebrálne spojenie:

170.articulatio cubiti:

Dokončené?

Narazili ste na koniec testu! Dobrá práca!