61.Costa VII:

62.Costa prima:

63.tuberculum caroticum:

64.tuberositas musculi serrati anterioris:

65.sulcus nervi ulnaris:

66.Zvláštne typy kostí:

67.Stavba kostí –periosteum:

68.Podľa tvaru rozoznávame:

69.Ossa longa:

70.Kostné tkanivo:

71.Kostné tkanivo:

72.Kostné tkanivo:

73.Vývoj a rast kostí:

74.Cievy a nervy kostí:

75.Tvar kostí:

76.Kosti podľa tvaru rozoznávame:

147. spojenia chrbtice

148. kraniovertebrálne spojenia

149. articulatio sternoclavicularis

150. articulatio humeri

Dokončené?

Narazili ste na koniec testu! Dobrá práca!