41. Columna vertebralis

42.Costae

43.Scapula

44.Ramenná kosť,kosti predlaktia

45.Ossa pedis

46.Condylus humeri

47.Tibia

48.Os cuboideum

49.Apertura pelvis superior je definovaná nasledujúcimi troma útvarmi:

50.Amplitudo pelvis je definovaná nasledujúcimi tromi útvarmi:

51.Angustia pelvis je definovaná nasledujúcimi troma útvarmi:

52.Ku kostiam predlaktia patria:

53.Chrbtica:

54.Do všeobecnej stavby rebra patrí:

55.Medzi ossa tarsi patria:

56.Sulcus arteriae vertebralis sa nachádza:

57.tuberculum caroticum sa nachádza na:

58.Os coxae

59.os coxae a pelvis

60.ossa partis liberae membri inferioris

Dokončené?

Narazili ste na koniec testu! Dobrá práca!