21.columna vertebralis

22.columna vertebralis

23. skeleton thoracis

24. cingulum membri superioris

25. cingulum membri superioris

26. kostra voľnej hornej končatiny

27. kostra voľnej hornej končatiny

28. ossa manus

29. cingulum membri inferioris

30. kostra voľnej dolnej končatiny

31. columna vertebralis

32.columna vertebralis

33. skeleton thoracis

34. cingulum membri superioris

35. cingulum membri superioris

36. kostra voľnej hornej končatiny

37. kostra voľnej hornej končatiny

38.ossa manus

39. cingulum membri inferioris

40. kostra voľnej dolnej končatiny

Dokončené?

Narazili ste na koniec testu! Dobrá práca!