1.columna vertebralis

2.columna vertebralis

3. skeleton thoracis

4. cingulum membri superioris

5. cingulum membri superioris

6. kostra voľnej hornej končatiny

7.kostra voľnej hornej končatiny

8. ossa manus

9.cingulum membri inferioris

10.kostra voľnej dolnej končatiny

11.columna vertebralis

12.columna vertebralis

13. skeleton thoracis

14. cingulum membri superioris

15.cingulum membri superioris

16. kostra voľnej hornej končatiny

17. kostra voľnej hornej končatiny

18.ossa manus

19.cingulum membri inferioris

20. kostra voľnej dolnej končatiny

Dokončené?

Narazili ste na koniec testu! Dobrá práca!